rozpad krvinek

Hemolýza

Hemolýza: Když se krvinky rozpadají příliš rychle

Co je hemolýza? Hemolýza je proces, při kterém dochází k rozpadu červených krvinek, erytrocytů, a uvolnění hemoglobinu do okolního prostředí, kterým je krevní plazma. K tomuto procesu může dojít z mnoha důvodů, ať už uvnitř těla (in vivo) nebo v laboratorních podmínkách (in vitro). V lidském organismu existují...