Hemolýza: Když se krvinky rozpadají příliš rychle

Hemolýza

Co je hemolýza?

Hemolýza je proces, při kterém dochází k rozpadu červených krvinek, erytrocytů, a uvolnění hemoglobinu do okolního prostředí, kterým je krevní plazma. K tomuto procesu může dojít z mnoha důvodů, ať už uvnitř těla (in vivo) nebo v laboratorních podmínkách (in vitro).

V lidském organismu existují mechanismy, které zajišťují likvidaci starých a poškozených červených krvinek. Hemolýza se stává problematickou, pokud je nadměrná a překračuje kapacitu organismu odbourávat uvolněný hemoglobin. To může vést k různým zdravotním komplikacím.

Existuje mnoho příčin hemolýzy, dělí se na vrozené a získané. Mezi vrozené příčiny patří například dědičná sférocytóza nebo talasemie. Získaná hemolýza může být důsledkem autoimunitních onemocnění, infekcí, mechanického poškození krvinek, ale i některých léků.

Příznaky hemolýzy se liší v závislosti na její závažnosti. Mírné formy nemusejí způsobovat žádné potíže, zatímco těžká hemolýza může vést k anémii, žloutence, únavě, dušnosti, zrychlenému tepu a dalším komplikacím.

Typy hemolýzy

Hemolýza, proces rozpadu červených krvinek, se dělí do tří hlavních typů: alfa, beta a gama hemolýza. Každý typ se liší ve způsobu, jakým ovlivňuje červené krvinky a jak se projevuje na krevním agaru.

Alfa hemolýza je částečná hemolýza, při které dochází k neúplnému rozpadu červených krvinek. Na krevním agaru se projevuje zeleným zbarvením kolem kolonií bakterií. Beta hemolýza je úplná hemolýza, při které dochází k úplnému rozpadu červených krvinek. Na krevním agaru se projevuje čirou zónou kolem kolonií bakterií. Gama hemolýza je stav, kdy nedochází k hemolýze. Na krevním agaru se neprojevuje žádným zbarvením ani zónou kolem kolonií bakterií.

Poznání typu hemolýzy je důležité pro identifikaci bakterií, zejména v lékařské mikrobiologii. Například Streptococcus pyogenes, bakterie způsobující angínu, vykazuje beta hemolýzu, zatímco Streptococcus pneumoniae, bakterie způsobující zápal plic, vykazuje alfa hemolýzu.

Příčiny hemolýzy

Hemolýza, tedy rozpad červených krvinek, může mít celou řadu příčin. Dělíme je na vrozené a získané. Mezi vrozené příčiny patří například dědičná spherocytóza, enzymatické defekty červených krvinek nebo hemoglobinopatie, jako je srpkovitá anémie. Tyto poruchy jsou dané geneticky a ovlivňují strukturu nebo funkci červených krvinek, čímž je činí náchylnějšími k rozpadu.

Získané příčiny hemolýzy jsou obvykle způsobeny vnějšími faktory. Patří sem například autoimunitní reakce, kdy imunitní systém napadá vlastní červené krvinky, infekce jako malárie, mechanické poškození krvinek v důsledku umělých srdečních chlopní nebo některé léky.

Identifikace příčiny hemolýzy je zásadní pro stanovení správné léčby. V některých případech může být hemolýza mírná a nevyžaduje žádnou specifickou léčbu. V závažnějších případech je nutné řešit základní onemocnění nebo faktor, který hemolýzu způsobuje.

Příznaky hemolýzy

Hemolýza, nebo rozpad červených krvinek, se může projevovat různými příznaky. Někdy probíhá bez povšimnutí, jindy se objeví únava, slabost a bledost. Může se přidat i žloutenka, pokud se uvolněný bilirubin z rozpadlých krvinek hromadí v těle. Moč může být tmavší, až dohněda. V závažnějších případech se objevuje dušnost, zrychlený tep, bolest na hrudi, nebo bolest břicha. Pokud zaznamenáte tyto příznaky, je důležité vyhledat lékařskou pomoc.

Diagnostika hemolýzy

Hemolýza, tedy rozpad červených krvinek, může mít různé příčiny a její diagnostika vyžaduje komplexní přístup. Lékař nejprve odebere pacientovi krev a zhodnotí jeho anamnézu a příznaky. Základním vyšetřením je krevní obraz, který ukáže snížený počet červených krvinek a hemoglobinu. Důležitým ukazatelem je také hladina bilirubinu v krvi, která bývá při hemolýze zvýšená.

Pro upřesnění diagnózy se provádí další specializovaná vyšetření. Patří mezi ně například retikulocytóza, Coombsův test, vyšetření aktivity enzymů červených krvinek a elektroforéza hemoglobinu. V některých případech je nutné provést i biopsii kostní dřeně, která slouží k posouzení tvorby červených krvinek.

Včasná diagnostika hemolýzy je zásadní pro zahájení správné léčby a prevenci komplikací.

Léčba hemolýzy

Léčba hemolýzy se liší v závislosti na její příčině a závažnosti. V některých případech, jako je mírná hemolýza způsobená dědičnými poruchami červených krvinek, nemusí být nutná žádná léčba. Nicméně, závažnější případy hemolýzy, zejména ty, které jsou způsobeny autoimunitními onemocněními nebo infekcemi, vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Léčba může zahrnovat:

Krevní transfuze: V případech závažné anémie, kdy tělo není schopno produkovat dostatek červených krvinek, může být nutná krevní transfuze k doplnění počtu červených krvinek a zajištění dostatečného přísunu kyslíku do tkání.

Kortikosteroidy: Tyto léky se často používají k potlačení imunitního systému v případech autoimunitní hemolytické anémie.

Imunoglobuliny: Intravenózní podání imunoglobulinů může pomoci snížit destrukci červených krvinek imunitním systémem.

Rituximab: Tento lék se zaměřuje na specifické buňky imunitního systému a používá se k léčbě některých typů autoimunitní hemolytické anémie.

Kyselina listová a železo: Tyto doplňky stravy mohou být předepsány k podpoře tvorby nových červených krvinek.

V některých případech může být nutná splenektomie, chirurgické odstranění sleziny. Slezina hraje roli v odstraňování poškozených červených krvinek z krevního oběhu, takže její odstranění může zpomalit hemolýzu. Je důležité si uvědomit, že hemolýza může být závažný stav a je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc, pokud máte podezření na hemolýzu u sebe nebo u někoho ve vašem okolí.

Prevence hemolýzy

Hemolýza, neboli rozpad červených krvinek, může zkomplikovat odběr a analýzu krve. Naštěstí existuje několik kroků, jak jí předcházet. Důkladná příprava pacienta je zásadní. Před odběrem se ujistěte, že je pacient dobře hydratovaný. Používejte správné odběrové techniky, včetně správné velikosti jehly a šetrného zacházení se vzorkem. Důležité je také správné skladování a transport krve. Vzorky by měly být uchovávány při doporučené teplotě a co nejdříve doručeny do laboratoře. Dodržováním těchto jednoduchých opatření lze minimalizovat riziko hemolýzy a zajistit tak přesné výsledky krevních testů.

Publikováno: 27. 06. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Simona Zábranská

Tagy: hemolýza | rozpad krvinek