chemikálie

Toluen

Toluen: Neviditelné nebezpečí pro vaše zdraví?

Krátkodobé účinky toluenu Toluen je těkavá organická sloučenina, se kterou se můžeme setkat v každodenním životě. Krátkodobá expozice toluenu, například při jeho vdechování, může vést k různým zdravotním problémům. Mezi mírné příznaky patří bolesti hlavy, závratě, nevolnost a podráždění očí a dýchacích...